Közgyűlés 2024 – meghívó, információk

MÚSZ Tagszervezeteinek, Tisztelt Tagszervezeti Képviselők!

 

A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) Elnöksége az Alapszabály 19.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a MÚSZ 2024. évi rendes Közgyűlését összehívta, melyre tisztelettel meghívom Önöket.

Időpontja: 2024. május 29.(szerda) 15:00 óra.

Helyszíne: Danubius Hotel Hélia Konferencia terme, címe: 1133 Budapest Kárpát u. 62-64.

A Közgyűlés napirendjei:

  1. Centenáriumi díjak átadása:
  2. a „Mosoly Díj” átadása:
  3. az Elnökség 2023 évre vonatkozó szakmai beszámolójának elfogadása;
  4. a számvitelről szóló törvény szerinti 2023 évi beszámoló (mérleg) elfogadása;
  5. az Ellenőrző Testület beszámolója a 2023 évről;
  6. a közhasznúsági melléklet (jelentés) elfogadása;
  7. a MÚSZ 2024. évi szakmai és és pénzügyi tervének (költségvetés) elfogadása;
  8. a Budapesti Úszó Szövetség származtatott jogi személyiségének megszüntetése:
  9. Alapszabály módosítása: (előző napirendi pontban hozott határozattól függően)
  10. Tagsági jogviszony felmondása ellen benyújtott fellebbezések elbírálása,

Tájékoztatjuk T. Tagszervezeteinket, hogy az alapszabály 14.§ (3) bekezdése alapján Tagszervezetek által tett egyéb javaslatokat abban az esetben lehet a Közgyűlés napirendjére tűzni, ha azokat a Közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal benyújtották az Elnökséghez.

Ennek alapján kérjük a T. MÚSZ tagokat, hogy amennyiben a megjelölt napirendhez egyéb javaslataik vannak, azokat legkésőbb 2024. május 14.-ig szíveskedjenek megküldeni a  musz@musz.hu e-mail címre vagy postai úton eljuttatni a MÚSZ irodai címére.

A napirendi pontokhoz tartozó írásos anyagokat az alapszabály 11.§ (5) bekezdése szerint a közgyűlés előtt 7 nappal küldjük meg.

Kötelességünk felhívni figyelmüket, hogy az alapszabályunk 12.§ (1) bekezdése szerint „a közgyűlésen szavazati joggal a tagok törvényes képviselői vagy az általuk meghatalmazott személyek rendelkeznek.” Amennyiben a törvényes képviselő nem tud részt venni a közgyűlésen akkor az 1 számon mellékelt meghatalmazást, személyenként, értelemszerűen, teljes körűen kitöltve kérjük a Közgyűlésünk kezdete előtt – a mandátum vizsgálat céljából minél korábban – eredeti példányban megküldeni vagy a helyszínen átadni, mert annak hiányában a közgyűlésen szavazati joggal nem vehetnek részt. Az alapszabály 12.§ (4) bekezdése szerinti további képviselők számát tagszervezeti bontásban mellékeljük.

Szavazati jogok aránya ide kattintva letölthető 

A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.

Alapszabályunk 13§ (2) pontjában foglaltak alapján ezúton jelzem, hogy ha a Közgyűlés az eredeti időpontjától számított 30 percen belül nem válik határozatképessé, a Közgyűlést el kell halasztani és megismételt Közgyűlést kell tartani. A megismételt Közgyűlés a határozatképtelen Közgyűlést követő későbbi időpontra, az eredetivel azonos napirenddel hívható össze. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, amire ezennel figyelmüket kifejezetten felhívom.

Fentiekre tekintettel a Közgyűlés határozatképtelensége esetére ezennel a megismételt Közgyűlést is összehívjuk 2024. május 29. napján 15:30 órára az eredeti helyszínre és változatlan napirendi pontokkal, fentebb jelzett jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel.

A meghívó ide kattintva letölthető

A meghatalmazás ide kattintva letölthető 

A Közgyűlés 2024 – meghívó, információk bejegyzés először Hírpláza-én jelent meg.