Ismét Mester-M!

Akárcsak tavaly, a MOL Új Európa Alapítvány az idén is keresi azokat a tanárokat, edzőket, pedagógusokat, akik tizennyolc év alatti gyerekek pályafutását önzetlenül és eredményesen segítik, példát állítva eléjük. A jelöltek közül tízet választ ki az alapítvány kuratóriuma és részesít egymillió forintos anyagi elismerésben. Alább a jelölés feltételeit és módját is közzé tesszük.

UP-info Az Új Európa Alapítvány Mester-M-díjának kiírása.

Nincs tanítvány mester nélkül!
Keressük a legjobb utánpótlásedzőket!

Ismeri
– 
azt a lelkes edzőt, aki sok gyerekkel szerettette meg a sportot?
– aki mindig a legjobb eredmények elérésére ösztönözte tanítványait?
– aki a sportteljesítmény mellett figyelt a tanulmányi eredményekre is?

Ezek az edzők, pedagógusok méltók a Mester-M Díjra! Segítsen nekünk megtalálni őket!

Ha ismer ilyen edzőt, jelölje őt a Mester-M Díjra!

A jelölés módja
Online, a jelölt nevének, elérhetőségének megadásával és rövid indokolással.

ÚEA_logo_kétsorosKik lehetnek jelöltek?
Tanárok, edzők, pedagógusok,
akik 18 év alatti fiatalokat oktatnak, tanítványaik pályafutását önzetlenül és eredményesen segítik,
akik szakmai és emberi példát állítanak eléjük.

A Mester-M Díj anyagi és erkölcsi elismerés, a díj értéke 1.000.000 forint személyenként. A legérdemesebb jelöltek közül 10 személyt választ ki a sport, a művészetek, és a bölcsészet-, valamint a természettudomány területeiről az Új Európa Alapítvány kuratóriuma.

Online jelölés 2016. december 31-ig: www.ujeuropaalapitvany.hu vagy www.mol.hu

Díjátadás: 2017 tavaszán

Forrás: www.utanpotlassport.hu – RSS